Leo Geerts

Jongere Vlaamse literatuur anno 1985

In het teken van McDonald’s

Zogeheten literaire kritiek en dagbladrecensies dreigen ook in Vlaanderen van de recente literaire produktie slechts die paar bestsellers over te houden waarvoor zij zelf van meet af aan zo nadrukkelijk reclame gemaakt hebben. Reden genoeg voor de auteur om aandacht te vragen voor enkele andere, beslist niet onverdienstelijke, noch onbetekenende auteurs, debutanten zowel als wat ouderen, die allen buiten de georkestreerde publiciteit – en ten dele ook de daar gehanteerde oordeelsnomren – vielen.

verschenen: Juli 1986, blz. 934

jaargang: 53/10