Bex & Du Bois

Jozef Peeters

Tussen individualisme en gemeenschapskunst

In de wereld van het geometrisch constructivisme, met o.m. Mondriaan, Seuphor en Kandinsky, nam Jozef Peeters een eigenzinnige en hoogst oorspronkelijke plaats in. De gemeenschapskunst, die hij uit theosofische en sociale overwegingen wenste te realiseren, moest juist door haar ‘anoniem’ karakter, wars van elke subjectieve belijdenis, des te meer voor de massa openstaan en de opbouw van een nieuwe leefcultuur mogelijk maken.

verschenen: September 1978, blz. 993

jaargang: 45/11