Robert Pijnenborg

Jules Verne en de verzwegen Darwin

Terwijl verwijzingen naar Darwins evolutietheorie geregeld opduiken in de negentiende-eeuwse Engelse literatuur, was dit niet het geval in Frankrijk. Dit is vooral frappant in het werk van Jules Verne, die in zijn wetenschappelijk geïnspireerde romans doorgaans overvloedig citeerde uit het onderzoekswerk van zijn tijdgenoten. Zijn verzwijgen van Darwin had ongetwijfeld te maken met de kritische houding van de Franse wetenschappelijke wereld tegenover de evolutietheorie. Pas in Vernes latere werk wordt expliciet verwezen naar Darwins theorie.

verschenen: September 2012, blz. 694

jaargang: 79/08