Ludo Abicht

Jürgen Habermas en de communicatieve rationaliteit

In zijn Theorie van het communicatieve handelen sluit Jürgen Habermas aan bij het geloof van de Verlichting in de menselijke rede. Dankzij hun redelijkheid – een eigenschap van allen zonder uitzondering – kunnen mensen met elkaar in gesprek treden en geleidelijk gemeenschappelijke normen vastleggen waarop het maatschappelijk leven kan worden gevestigd. Met zijn pleidooi voor het universalisme van de rede – dat hij als een voorwaarde voor emancipatie en democratie beschouwt – staat Habermas lijnrecht tegenover het postmoderne relativisme en de louter instrumentele benaderingen van de redelijkheid.

verschenen: April 2003, blz. 308

jaargang: 70/04