Georges De Schrijver

Jürgen Habermas over democratie en de rechtsstaat

Met zijn Theorie van het communicatieve handelen (1981) toonde Jürgen Habermas het belang aan van het publieke debat rond waarden. Dit is de enige weg om de menselijke leefwereld te vrijwaren van een kolonisering door louter pragmatisch denken. Nadien breidde hij deze overlegstructuur uit naar de wetgeving. De rechtsstaat kan pas goed functioneren op basis van democratische inspraak. Op wereldvlak droomt Habermas ondertussen al van een internationale rechtsorde. In haar instellingen zouden naast regeringsafgevaardigden ook wereldburgers zetelen die ruimer denken dan het nationale belang. Het experiment Europa is hiertoe een aanzet.

verschenen: Maart 2014, blz. 218

jaargang: 81/03