Ludo Abicht

Kaddisj

Sterven en dood in het jodendom

Bij een overlijden de spiegels in huis bedekken en het stilstaand water uitgieten, zulke oude joodse rituelen gaan wel terug op folklore of bijgeloof. Maar de belangrijkste rituelen rond sterven en dood in het jodendom getuigen van diepe eerbied voor de overledene en groot vertrouwen op God.

verschenen: November 1999, blz. 867

jaargang: 66/10