Paul Pelckmans

In Onder dieren toont Ton Lemaire zich eens te meer een gedreven groene denker. Hij pleit deze keer voor een nieuwe diervriendelijkheid, die misschien ter elfder ure een nakende ecologische ramp zou kunnen voorkomen. Of zijn oproep veel kans heeft gehoor te vinden blijft ook voor hemzelf de vraag: de ongeremde exploitatie van de natuur die onze moderniteit nu al sinds enkele generaties domineert heeft kennelijk erg diepe wortels…

verschenen: januari-februari 2018, blz. 31

jaargang: 85/01