F.G. Droste

Kanttekeningen bij een studentenstaking

De alweer enige tijd achter ons liggende studentenstaking in Leuven naar aanleiding van het probleem van de buitenlandse studenten (en arbeiders) verdient nog altijd aandacht. De auteur was er, vanuit zijn positie, nauw bij betrokken en wijst op enkele achtergronden.

verschenen: April 1971, blz. 738

jaargang: 38/07