Eric De Kuyper

Kanttekeningen bij enkele recente Duitse theaterensceneringen

In zijn opmerkelijkste prestaties grijpt het recente Duitse theater terug naar het toneel van de negentiende eeuw of… van de Griekse klassieken. Zeer uiteenlopende pogingen om dit toneel dichter bij de toeschouwer te brengen, hem er desgevallend ‘actief’ in te betrekken, worden op hun betrekkelijk succes geëvalueerd.

verschenen: September 1974, blz. 1107

jaargang: 41/11