Ralph Bisschops

Kanttekeningen bij het nieuwe “Onze Vader”

Het ‘Onze Vader’ dient gesitueerd te worden tegen de achtergrond van het joodse gebed en de hellenistische geloofswereld ten tijde van Jezus. De amenderingen van het ‘Onze Vader’ door de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferentie gaan daarentegen uit van discutabele theologische stellingen en fout geïnterpreteerde passages uit het Oude Testament. Het is jammer dat het gebedsritme van de gelovigen gestoord wordt omwille van overwegingen die allerminst dwingend zijn.

verschenen: Februari 2017, blz. 115

jaargang: 84/02