Robrecht Boudens

Kardinaal Van Roey in de bezettingsjaren

Minder briljant en emotioneel-patriottisch dan zijn grote voorganger kardinaal Mercier, ontpopte kardinaal Van Roey zich tijdens de tweede wereldoorlog tot een aanvankelijk gematigde en ‘realistische’ en nadien alsmaar stuggere en meermalen onverzettelijke tegenstander van de Militärverwaltungschef Reeder, die eerlijk probeerde de Belgische bevolking te behoeden voor de nog naardere gevolgen van een Zivilverwaltung. Niet alles wat de auteur hierover te vertellen heeft, is in de tv-serie over ‘De Nieuwe Orde’ terechtgekomen. Polemiek wordt hier vermeden. Aandachtige lezers vinden in het artikel vanzelf wel, minstens op één punt, een belangrijk correctief op de tv-serie.

verschenen: Maart 1983, blz. 493

jaargang: 50/06