Ludo Abicht

Karl Kraus: oorsprong is doel

Zoniet geboren dan toch getogen als een typische vertegenwoordiger van de Weense joodse burgerij, ontwikkelde Karl Kraus zich tot een uitermate onafhankelijk en produktief auteur, die tot aan zijn dood een eenmansoorlog voerde tegen alle vormen van domheid en intolerantie:: en mede daardoor tegen wat hij als de wortel van zoveel kwaad beschouwde: de verloedering en corruptie van de taal en het woord. Zijn in artikels, dicht- en theaterwerk veelal sarcastisch verwoorde pessimisme – door hem, correcter, realisme genoemd – liep heel consequent uit op een originele ‘Sprachlehre’, de ultieme vertolking van zijn levenslange zorg voor het rechte spreken en zwijgen.

verschenen: December 1987, blz. 250

jaargang: 55/03