Leo O’Donovan

Karl Rahner (1904-1984)

Het onbegrijpelijke geheim dat wij God noemen

In 1978 peilde de auteur, in een gesprek met Karl Rahner, naar de grondlijnen van het denken van de wellicht grootste theoloog van deze eeuw. Volgnes Rahners getuigenis kende zijn denken, verrassend genoeg, een vrij homogeen en zelfs ‘monotoon’ verloop, ondanks de intens meebeleefde en zo verscheiden historische context als die van de Weimar Republiek, het Naziregime en de periode na de tweede wereldoorlog. Rahner bevestigde de primair spirituele inspiratie en pastorlae bekommernis van zijn theologische bedrijvigheid, beide gegrond in de overtuiging dat een nog zo geslaagd theologisch systeem niets anders kan beogen dan het bij uitstek ‘Onsystematiseerbare’ ter sprake te brengen.

verschenen: Mei 1984, blz. 675

jaargang: 51/08