Georges De Schrijver

Karl Rahner, een theoloog van de ‘open’ moderniteit

Honderd jaar geleden werd de jezuïet Karl Rahner geboren, een van de grootste theologen van de twintigste eeuw. ‘Postmoderne’ theologen, als John Milbank, roepen weer op tot gettochristenheid. In schril contrast hiermee staat Rahner met zijn uitgesproken openheid naar de wereld. Geïnspireerd door christelijke mystici, maar ook door de moderne transcendentaalfilosofie en Heidegger, heeft hij het telkens weer over de overrompelende ervaring van Gods ‘nabijkomen in mysterievolheid’. Die ervaring doen we op in het leven van elke dag, in welke cultuur we ook leven. Daar is het dat we God ‘vinden’, bij het maken van moedige keuzes.

verschenen: Oktober 2004, blz. 792

jaargang: 71/09