Guido Vanheeswijck

Katholiek Vlaanderen. Een onvolledig verhaal

De titel van het recente boek van Marc Reynebeau, Katholiek Vlaanderen. Een beeldverhaal, heeft iets misleidends. Eigenlijk is het (beeld)verhaal van Reynebeau hoofdzakelijk een politieke geschiedenis van de katholieke kerk in Vlaanderen, en vooral een politieke geschiedenis van het klerikalisme. Letterlijk verwijst de term ‘klerikalisme’ naar de invloed van de clerus op het politieke bestel, met de daarbij horende connotatie van machtsmisbruik, opportunisme en vriendjespolitiek. Dat dit klerikalisme in Vlaanderen een realiteit is geweest, staat buiten kijf. Maar de suggestie die door de titel wordt gewekt, namelijk dat het katholieke verleden van Vlaanderen tot dit klerikalisme kan worden herleid, vertekent natuurlijk de realiteit.

verschenen: Mei 2013, blz. 442

jaargang: 80/05