André De Laet

Kende de Oudheid de centrale perspectief?

Met de consequent doorgevoerde centrale perspectief hebben pas de kunstenaars van de Renaissance ons voorgoed vertrouwd gemaakt. Toch blijken min of meer geslaagde pogingen in die zin ook al te zijn voorgekomen in de beeldende kunst van de vierde tot de tweede eeuw voor Christus. Dat die pogingen zonder gevolg gebleven zijn hangt waarschijnlijk samen met het feit dat de heterodoxe visie op mens en ruimte van enkele toenmalige filosofen en geleerden toch niet bij machte was om het heersende wereldbeeld te doorbreken en af te lossen.

verschenen: September 1984, blz. 1024

jaargang: 51/11