L. Ladany

Kerk en godsdienst in China

Zijn er tekenen die erop wijzen dat het maoistisch regime wel eens een ander beleid zou kunnen gaan voeren ten aanzien van kerk en godsdiensten? De auteur, die zich in Hongkong al jarenlang bezighoudt met het zorgvuldig analyseren van alle beschikbare officiële en clandestiene informatie uit China zelf, meent – aarzelend, voorzichtig – dat een zeker optimisme niet helemaal ongewettigd is.

verschenen: Mei 1973, blz. 754

jaargang: 40/08