Peter Hebblethwaite

Kerk en marxisme in Latijns-Amerika

In het begin van de jaren zeventig begon de Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie ook buiten het subcontinent heel wat weerklank te vinden bij gelovigen en kerkleiders die bepaalde ‘wetenschappelijke’ aspecten van de marxistische analyse bruikbaar en nuttig achten voor een actuele – ook christelijke – evaluatie van onze samenleving. In de hoogste kerkelijke kringen tekent zich daarentegen, sinds de bisschoppensynode van 1974, een alsmaar sterkere reactie af, die mét de atheïstische ideologie van het marxisme tegelijk het mogelijke waarheidsgehalte van zijn maatschappijanalyse als een gevaarlijke verleiding afwijst.

verschenen: April 1983, blz. 599

jaargang: 50/07