Georges De Schrijver

Kerk en Staat in Nicaragua

Een Belgische delegatie bracht onlangs, op uitnodiging van Nicaraguaanse christenen, een kort informatiebezoek aan Nicaragua. Een van de deelnemers, een lid van de redactie van Streven, brengt hier verslag uit over hun bevindingen en geeft er zijn persoonlijke interpretatie bij. Hij blijft vooral stilstaan bij de polarisering binnen de kerk in Nicaragua en de plaats van de religieuzen daarin.

verschenen: Januari 1984, blz. 301

jaargang: 51/04