Jan Kerkhofs

Kerk en staat in Zweden

Naar een scheiding?

In de allicht meest geseculariseerde welvaartstaat die Zweden is, worden het bevoorrechte statuut en de officieel erkende bevoegdheden van de staatskerk steeds meer ervaren en beleefd als een volkomen uitgehold anachronisme. Maar ook de recente pogingen om tot een volledige scheiding van kerk en staat te komen zijn slechts ten dele geslaagd, doordat zij verwikkeld raakten in partijpolitieke tegenstellingen en bemoeienissen van eerder burgerlijk-emancipatorische dan theologisch-pastorale aard (wat met name de omstreden wijding van vrouwelijke pastores betreft).

verschenen: Augustus 1988, blz. 992

jaargang: 55/11