Wim L. Boelens

Kerk van onbehagen

Na de Nederlandse Bisschoppensynode

Meer dan een jaar na de Nederlandse Bisschoppensynode van januari 1980 te Rome gaf kardinaal Willebrands toe dat de daarvan verhoopte resultaten uitgebleven zijn. De auteur gaat in op de ondertussen herrezen of nieuw gerezen knelpunten in verband met de priesteropleiding, de (beroeps)verenigingen voor pastoraal werkenden, de (mogelijke) herverdeling van de bisdommen.

verschenen: September 1981, blz. 963

jaargang: 48/11