Drie metabletische momenten

Stijn Geudens

Vijftig jaar geleden publiceerde de Nederlandse psychiater en fenomenoloog Jan Hen¬drik van den Berg (1914–2012) zijn imposante Metabletica van de materie. Deze bijdrage focust, vertrekkend van de methode en het interpretatieschema van dat boek, op drie ‘metabletische momenten’ die de kerkbouw en de theologie tijdens de Middeleeuwen be¬treffen, en die niet door Van den Berg worden besproken. Dit artikel is zo een aanvulling bij en tevens een poging tot herwaardering van het genoemde werk uit 1968.

verschenen: mei-juni 2018, blz. 262

jaargang: 85/03