Henk de Smaele

Kerken als musea

Zijn babbelzieke toeristen een bedreiging voor de ‘wijding’ van onze kerken? In de loop der eeuwen werd het sacrale karakter van het kerkgebouw steeds zwaarder beklemtoond. In de huidige context van een gelaïciseerde samenleving wordt die sacraliseringstendens problematisch.

verschenen: Juli 1997, blz. 634

jaargang: 64/07