Rik Torfs

Kerkfinanciering in België

De Belgische regeling voor kerkfinanciering dateert van 1831 en roept zeker vragen op. Toch zijn de criteria van ‘erkende eredienst’ voldoende soepel geweest om bv. in 1974 de erkenning van de islam mogelijk te maken. In Europa kun je thans drie modellen van kerkfinanciering onderscheiden. Godsdienst is meer dan een privé-aangelegenheid, en dat is een van de vele argumenten die voor een of andere vorm van kerkfinanciering pleiten.

verschenen: April 2001, blz. 300

jaargang: 68/04