Georges De Schrijver

Kerkmodel en pausmodel

Hoe hangen ze samen?

Vaticanum II heeft ongetwijfeld een wending ingeleid naar meer openheid voor de wereld en naar een ‘democratischer’ visie op vrijheid en medeverantwoordelijkheid binnen de kerkgemeenschap. De grotere inspraak en zelfbeschikking van de lokale kerken die o.m. in de bisschoppensynodes tot uiting had kunnen komen, werd echter vaak verhinderd door de handhaving van het hiërarchisch bestuursmodel, waarin de functioneringswijze van het pausschap in grote mate afhankelijk bleef van de persoonlijke instelling of geaardheid van de opeenvolgende pausen. Velen begroeten de paus als een representant van de nodige eenheid-in-verscheidenheid onder alle gelovigen, maar tonen zich beducht voor een pausschap ‘garant’ van een wereldwijde uniformiteit.

verschenen: Januari 1985, blz. 302

jaargang: 52/04