Hans Zwiefelhofer

Kerkvervolging in El Salvador

In juli 1977 erkende de vroegere president van El Salvador dat ‘men wel stekeblind moet zijn om de onmenselijke levensomstandigheden niet te zien, waarin de meerderheid van onze boeren nog steeds verkeert’. Zodra echter kerkleden of kerkelijke instanties zich inlaten met het lot van de campesinos – door o.m. hun recht op vrije vereniging te behartigen en te verdedigen – staan zij bloot aan een ongenadige vervolging, die zich op de Nationale Veiligheid beroept om alle dergelijke acties als staatsvijandig te brandmerken en te onderdrukken.

verschenen: Mei 1979, blz. 686

jaargang: 46/08