Peter Van der Auweraert

Kernwapens: het legalisme voorbij

Politiek is subjectief, recht is objectief: het steunt op de universele rede. Daarom moeten conflicten in de wereld op grond van internationale rechtsregels worden opgelost. Bij nader inzien blijkt echter dat, wat het gebruik van kernwapens betreft, een juridische regeling noch mogelijk, noch wenselijk is. Hoe je met kernbewapening omgaat, hangt uiteindelijk af van een morele optie.

verschenen: Oktober 1998, blz. 803

jaargang: 65/09