Henk Jans

Kiezen voor mens en natuur

Ecologische ethiek als uitdaging

Ofschoon het antropocentrisme geldt als dé struikelsteen voor een verstandhouding tussen natuur- en ‘mensenbeschermers’, blijven de meeste argumenten voor een ecologische ethiek nog in meerdere of mindere mate antropocentrisch gekleurd. Een ethiek die tegelijk mens- en milieuvriendelijk beoogt te zijn dient te erkennen dat de ecologische problematiek ook veel te maken heeft met de economische en politieke druk die mensen op mensen én op het milieu uitoefenen. ecologische ethiek als uitdaging (1989)

verschenen: Juni 1989, blz. 830

jaargang: 56/09