Staf Loots

Kinder- en jeugdlectuur

Op de markt van de kinder- en jeugdlectuuris het kwantitatieve aanbod groter dan ooit te voren: over de kwaliteit ervan werpt de auteur een paar dringende vragen op. Niet zo onverwacht waren de conclusies van G. Oestreich, dat deze lectuur nog vaak een zeer eenzijdig, verouderd en vertekend beeld geeft van de huidige wereld en maatschappij. Hoe het dan wel moet mag een controversiële kwestie blijven, maar in alle geval zal ‘het boeken geven aan kinderen’ moeten worden ‘met kinderen en boeken samen iets te doen’.

verschenen: Oktober 1974, blz. 10

jaargang: 42/01