J. Van Coillie

Kinderpoëzie van Hans Andreus

Door haar thematiek en dichterlijke expressie heeft Andreus’ kinderpoëzie een hopeloos gecompromitteerd genre op verkwikkelijke wijze vernieuwd. Andreus breekt resoluut met het stereotiepe gemoraliseer, neemt nieuwe en actuele situaties op de korrel, maar dan niet in de vorm van een oproerig betoog, doch bij wijze van ironische of kritische, telkens weer verrassende randnotities.

verschenen: Maart 1982, blz. 556

jaargang: 49/06