Hedwig Schwall

Klagen en lachen in de oude Ierse poëzie

De Ierse poëzie uit de middeleeuwen verschilt in allerlei opzichten van die van het vasteland doordat zij zo innig verweven was met de aparte sociale structuren en de al even unieke, culturele en religieuze inspiratiebronnen in de Ierse samenleving. Dat leverde de eeuwen door opmerkelijke staaltjes op van een zowel intense als door weemoed getemperde beleving van ruimte, tijd en vergankelijkheid:: van een aangrijpende natuurlyriek:: van een tegelijk schrijnende en humorvolle verwerking van ballingschap en gemis:: en van een verrassend origineel improvisatietalent.

verschenen: Juni 1987, blz. 805

jaargang: 54/09