Marcel Chappin

Kleio en de Kerk

Het laatste deel van de vijfde uitgave van het handboek van de kerkgeschiedenis van kardinaal De Jong, geschreven door Jan van Laarhoven, wordt aan een onderzoek onderworpen. Er vallen heel wat veranderingen in opzet en aanpak waar te nemen. Die op het gebied van de geschiedschrijving zijn over het algemeen positief te waarderen:: die op het gebied van de keropvattingen roepen vragen op. Dat onder ‘Kerk’ niet alleen de rooms-katholieke Kerk verstaan wordt, is een goede verruiming:: de concrete uitwerking schijnt echter te weinig recht te doen aan de verschillen tussen de christelijke gemeenschappen.

verschenen: April 1976, blz. 629

jaargang: 43/07