Peter Jones en V. De Meyere

Klimaatsceptici in het tegenoffensief

Het klimaatvraagstuk lijkt hét ecologische, economische, sociale en morele probleem van de eenentwintigste eeuw te worden. Ondanks uitgesproken signalen uit de wetenschappelijke wereld blijft krachtdadige actie vooralsnog echter achterwege, zowel bij de p

verschenen: Januari 2008, blz. 33

jaargang: 75/01