Jan W. Besemer

Koning Lear

Overwegingen bij een avond theater

Johnny Kraaykamp als Koning Lear : waar moest dat op uitlopen? Volgens de meeste perslui: op een ‘ramp’ of een ‘debâcle’:: volgens A. Koolhaas en de auteur: op een ‘ongemeen interessante gebeurtenis’. Op theater nl. dat anders was, doordat het meer mikte op vervreemding dan op herkenning en zo de complexe werkelijkheid dieper raakte – of dat tenminste probeerde te doen met inderdaad nog vrij gebrekkige middelen.

verschenen: Maart 1980, blz. 548

jaargang: 47/06