Dries Deweer

Krijgkunst

Tegen het neergangsdenken

De afwezigheid van het narratief van gave en opgave biedt een verklaring voor het feit dat we het narratief van de neergang zo moeilijk ontstijgen. Leven en samenleven als gave en opgave plaatst elk neergangsverhaal in de marge van een ruimer en meeslepend verhaal waarin de perceptie van neergang verdrinkt in de verbeelding van wat we zelf kunnen doen om de samenleving beter te maken. Daarom moeten we ons opnieuw bekwamen in de krijgkunst, zonder tussen-s, dat wil zeggen, in een diepgaand besef gegeven te zijn en daardoor ook verantwoordelijkheid te dragen.

verschenen: September 2016, blz. 711

jaargang: 83/08