Yvan Lebrun

Kritische periode voor taalverwerving

Het meisje Genie

In 1970 ontdekte men in Californië een dertienjarig meisje – in de wetenschappelijke verslagen sindsdien Genie geheten – dat nooit had leren spreken. De pogingen om het kind toch nog wat taal bij te brengen vormden een unieke test-case om de gangbare en ten dele nog betwiste theorieën over de cerebrale en temporele voorwaarden van de taalverwerving op hun waarde te toetsen.

verschenen: Januari 1982, blz. 260

jaargang: 49/04