Robert Stallaerts

Kroatië en Europa: identiteit, mythe en realiteit

Er zijn heel wat uitdrukkingen, ook in het Nederlands, waaruit de mindere reputatie van de Kroaten blijkt. Dit mythische en negatieve beeld hebben de Kroaten evenwel zelf gecreëerd, onder meer via hun populaire literatuur. Maar het minderwaardigheidsgevoel werd vooral gevoed door de objectieve historische positie van het Kroatische volk, in de eerste plaats de langdurige vreemde overheersing. Misschien kan Kroatië in het Europa van de regio’s wel een eigen identiteit opbouwen?

verschenen: Mei 2004, blz. 424

jaargang: 71/05