Herman-Emiel Mertens

Kuiterts ombuiging van de Jezusvroomheid

Jezus zeggen, maar God bedoelen. Om deze interpretatie is het de bekende Nederlandse theoloog H.M. Kuitert te doen in zijn ophefmakend boek dat een nieuwe Christusleer schetst. Is de Jezus van de geschiedenis niet wezenlijk de Zoon Gods zoals kerkelijke christenen sinds eeuwen belijden? Of slechts een metafoor van het ook naar de niet-joden gekeerde gezicht van God? Maar wat blijft er dan over van het specifieke van de christelijke godsdienst?

verschenen: September 1999, blz. 675

jaargang: 66/08