René ten Bos

Kun je de zee strelen?

Over een gedicht van Miroslav Holub

Wat staat er eigenlijk in een gedicht? Exegeten hebben vaak de neiging om er meer in te willen lezen dan wat er letterlijk staat, alsof de diepte achter de oppervlakte het enige is wat telt. De Tsjechische dichter Miroslav Holub heeft altijd gepleit voor een onbevangen en letterlijke duiding van poëzie. Niets ligt dan meer voor de hand dan dat we zijn eigen poëzie als vertrekpunt nemen: wat lezen we eigenlijk als we een gedicht lezen waarin gesproken wordt over een man die de zee streelt?

verschenen: Maart 2016, blz. 228

jaargang: 83/03