Wil Derkse

Kun je over God iets verstandigs zeggen?

Ludwig Heyde heeft, met zijn boek Het gewicht van de eindigheid, de godsvraag opnieuw onder de aandacht gebracht. Na de kritiek van de Verlichting lijken de klassieke denkwegen naar God, van Anselmus van Canterbury en Thomas van Aquino, voorbijgestreefd. Verstandig spreken over God is onmogelijk, onwenselijk, ondenkbaar of ongepast geworden. Biedt Hegel een antwoord, of blijft de vraag naar God een echte vraag?

verschenen: December 1996, blz. 978

jaargang: 63/11