Jan Koenot

Kunst als cement van menselijkheid : Alfredo Jaar

De Chileense kunstenaar Alfredo Jaar waagt het met zijn foto’s en installaties thema’s aan te raken die haast niet in een beeld te vatten zijn, zoals het lot van bootvluchtelingen of de genocide in Rwanda. Omdat de ogen van de hedendaagse mediaconsument door oververzadiging verblind raken, werkt Jaar strategieën uit om de beelden hun slagkracht terug te geven. Hij ziet kunst als een noodzakelijk middel in de strijd tegen onverschilligheid en de opbouw van een menselijker samenleving. De kwaliteit van de esthetische vormgeving is een voorwaarde voor het welslagen van zijn onderneming.

verschenen: November 2009, blz. 891

jaargang: 76/10