Lisette Almering-Strik

Kunst als katalysator

De Art Sacré in de Nederlandse modern-religieuze kunst (1945-1962)

Twee Franse dominicanen, Marie-Alain Couturier (1897-1954) en Pie Régamey (1900-1996), betrokken met hun Art-Sacré-Beweging niet-katholieke en modernistische kunstenaars bij de religieuze kunst en architectuur. Zij bepleitten, tussen 1945 en 1952, een snelle modernisering van die kunst, ondanks bezwaren van het centrale kerkelijke gezag. Hun doel was gelovigen een eigentijdse sacrale ruimte te bieden. De Art Sacré leidde in Nederland tot een serieuze en fundamentele herbezinning op religieuze kunst en kerkelijke architectuur. Zij werkte als een katalysator en bevorderde de ontwikkeling van de religieuze kunst en architectuur naar de moderne jaren zestig. Voortaan – en voorlopig – liet de katholieke kerk meer modernistische meningen toe, óók in de kerkelijke kunsten.

verschenen: September 2011, blz. 700

jaargang: 78/08