Bart Verschaffel

Kunst, architectuur, kritiek

De Verzamelde Opstellen van Geert Bekaert

In een pers van uitgepsroken katholieke signatuur pleitte G. Bekaert, van de jaren 50 tot 70, voor een open en onbevangen benadering van moderne kunst en architectuur, en met name sacrale kunst en kerkbouw: met een onthutsende vanzelfsprekendheid schreef hij voor een (vrijwel) onbestaand intellectueel forum alsof dat er reeds was. De ‘Verzamelde Opstellen’ zijn een verhelderende en nodige terugblik op een recent verleden, dat we misschien al vergeten waren of maar al te graag wilden vergeten.

verschenen: Mei 1987, blz. 725

jaargang: 54/08