Gilbert Lenssen

Kunst en management

De relaties tussen de kunstwereld en de bedrijfswereld beperken zich meestal tot sponsoring en belegging. Nochtans zouden ondernemers en hun kaderpersoneel heel wat know-how kunnen opdoen, mochten zij zich meer laten inspireren door de kunstenaars en hun kunstwerk.

verschenen: Juni 1993, blz. 507

jaargang: 60/06