Leo ten Hag

Kunst zonder geschiedenis?

Danto, Collingwood en de vrijheid van de kunstenaar

Met de popart van de jaren zestig heeft volgens de Amerikaanse filosoof Arthur Danto de kunstgeschiedenis haar eindpunt bereikt. Kunst is niet dood, maar het verhaal over kunst heeft zijn voltooiing bereikt. Bij die visie kan je wel vragen hebben, bijvoorbeeld als je uitgaat van de kunstfilosofie van R.G. Collingwood.

verschenen: September 1999, blz. 700

jaargang: 66/08