Koen Boey

Kunstmatige inseminatie

In medische kringen pleegt men kunstmatige inseminatie en aanverwante ingrepen te hanteren als nieuwe, louter technische vormen van hulpverlening, waarbij de ‘filosofen’ dan maar moeten uitmaken welke status of waarde men aan het menselijk embryo wenst of dient toe te kennen. Als filosoof betoogt de auteur dat deze zienswijze die zich uitsluitend met medische technieken heet in te laten, willens nillens bepaalde en allicht betwistbare, ethische premissen impliceert, die enige expliciete behandeling verdienen. kunstmatige inseminatie

verschenen: Oktober 1988, blz. 13

jaargang: 56/01