Vincent Hunink

Landbouw op z’n Oud-Romeins

Cato: De agricultuur

Het boek over de landbouw van Cato (234-149 v.C.) is het oudst bewaarde Latijnse prozageschrift. In zijn kapitalisme en ‘nuttigheids’-denken lijkt het modern, ál te modern. Maar juist door het vreemde en archaïsche heeft het ook vandaag nog iets te zeggen.

verschenen: Januari 1996, blz. 35

jaargang: 63/01