D.L. Knook

Langer leven, zinvol of onzinnig ?

Biologisch-medisch onderzoek naar de oorzaken van veroudering heeft als doelstelling leven aan de jaren toe te voegen en niet zozeer jaren aan het leven. De realisatie van dit streven is sterk afhankelijk van onze kennis van het ingewikkelde meet- en regelmechanisme dat verantwoordelijk is voor de biologische verouderingsprocessen. Verder kan de cruciale vraag gesteld worden: hoe oud kan of hoe oud wil de mens in de toekomst worden.

verschenen: Januari 1973, blz. 344

jaargang: 40/04