Erik Faucompret

Langzaam maar zeker

De uitbreiding van de Europese Unie

Na de val van de Berlijnse muur stonden een aantal landen van het voormalige Oostblok te springen om lid te worden van de Europese Unie. De Unie zelf heeft op hun toetredingsverlangen eerst aarzelend gereageerd. De uitbreiding van de Europese Unie lijkt alleszins onafwendbaar. Op termijn wegen de politieke en economische voordelen van de uitbreiding zeker op tegen de nadelen.

verschenen: Juni 1998, blz. 530

jaargang: 65/06