Luk Corluy

Latijnsamerikaanse schuldenlast

De buitensporige schuldenlast van vier grote Latijnsamerikaanse landen leek een ogenblik het (voort)bestaan zelf in gevaar te brengen van een aantal banken die hun die enorme kredieten hadden verstrekt. In een eerste tijd waren de banken en het IMF bereid de debiteurlanden een herschikking van hun schulden toe te staan, onder zeer strenge voorwaarden van importrreductie en inkomensmatiging. De daarmee gepaard gaande groeiende werkloosheid, verarming van de bevolking en vaak ook dalende produktiviteit maken thans duidelijk dat de debiteurlanden niet alleen uitstel of kwijtschelding van betaling nodig hebben, maar evenzeer nieuwe kredieten om tewerkstelling, economische groei en minimale welvaart voor hun eigen bevoling op gang te kunnen brengen.

verschenen: Mei 1985, blz. 594

jaargang: 52/08